T19 ต้นเล็บครุฑ

฿890

ต้นเล็บครุฑ
โบราณว่าปลูกเพื่อเป็นเสน่ห์
แก่บ้านเรือนที่อาศัย และช่วยคุ้มครองป้องกันภัย
สามารถปลูกเพื่อประดับ ตกแต่งบ้าน
หรือให้เป็นของขวัญได้เช่นกัน

หมวดหมู่: