C17 ช่อบูเก้ Choco Pink Flowers

฿3,290

ช่อบูเก้ ช็อคโกแลตเฟอเรโร่ รอชเชอร์
จำนวน 40 ลูก ล้อมรอบด้วยดอกกุหลาบผ้า
สีขาว และสีชมพู โทนสีหวาน ๆ สวยงาม