Icon1_Order1.เลือกสินค้า

Icon2_payment2.ชำระเงิน

Icon3_checkpay3.แจ้งการชำระเงิน

Menu1_Order

Loveyoueveryday.com เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่านช่องทางทั้งหมด 4 ช่องทาง (สะดวกทางไหน ติดต่อทางนั้นได้เลย)

  •  สั่งทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านระบบตะกร้าสินค้า
  •  สั่งทางโทรศัพท์  0863350030
  •  สั่งทาง Facebook Inbox ผ่านทาง https://www.facebook.com/loveyoueverydaypage/
  •  สั่งทาง Line ID : @loveyoueveryday
    (ต้องใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)

เมื่อเลือกสินค้าจากขั้นตอนสั่งซื้อเสร็จแล้ว ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงิน
โดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

  •  โอนเงินผ่านธนาคาร

 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
จุไรรัตน์ เจริญรัตน์จรูญ (Jurirat Jaroenratjaroon)
หมายเลขบัญชี 3832379398

 ธนาคารกสิกรไทย (KBank)
จุไรรัตน์ เจริญรัตน์จรูญ (Jurairat Jaroenratjaroon)
หมายเลขบัญชี 6102091033

 ธนาคารกรุงไทย (KTB)
จุไรรัตน์ เจริญรัตน์จรูญ (Jurirat Jaroenratjaroon)
หมายเลขบัญชี 9813136138

  •  ชำระเงินผ่าน  (paypal) หรือ  (paysbuy)

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยืนยันการชำระเงินผ่านทางช่องทางของเรา
โดยสามารถติดต่อเราได้ 3 ช่องทาง